C/ Viladomat, 174, 4ª planta. · 08015-Barcelona ·Telèfon: 934 964507 · Fax. 934 964 532 · acecma@acecma.es

Associa't a ACECMA

Des d’ACECMA (Associació Catalana d'Enginyeries i Consultories Medioambientals), fa molts anys que duem a terme projectes, activitats i esdeveniments, que persegueixen permanentment el donar resposta a aquests reptes i aportar valor des de la nostra expertesa professional col·lectiva, i particularment de la de cadascun dels membres associats.

ASSOCIACIÓ CATALANA D’ENGINYERIES I CONSULTORIES MEDI AMBIENTALS (ACECMA)

ACECMA es una associació empresarial oberta a totes les empreses d’Enginyeria i Consultoria de Medi Ambient i Recursos Naturals implantades a Catalunya i disposa de personalitat jurídica pròpia per obrar en defensa dels interessos dels seus associats.

Presentacions de la Jornada amb el Departament de Territori i Sostenibilitat

Presidència de la Jornada de 16 de març de 2016Com varem anunciar, el proppassat 16 de març va tenir lloc la Jornada sobre Polítiques del Departament de Territori i Sostenibilitat a la Sala d'Actes de la Secretaria General de Medi Ambient i Sostenibilitat. La gran espectació que aquesta Jornada va tenir fou palessa en el públic assistent, que emplenava la Sala.

Jornada sobre Polítiques del Departament de Territori i Sostenibilitat

L'Objectiu d’aquesta Jornada és reforçar la col·laboració público-privada entre l’Administració Ambiental i les empreses que operen en el sector, les Associacions empresarials del sector de la Consultoria i Enginyeria Ambiental (ACECMA i ASINCA) organitzen aquesta Jornada de treball amb representants del Departament de Territori i Sostenibilitat, on es presentaran les línies prioritàries d'actuació i pressupostàries del Departament.

Programa formatiu conjunt Assertis-Deplan, 1er trimestre 2016

Fruit de la col·laboració entre els membres d'ACECMA, ASSERTIS i DEPLAN coorganitzen diversos cursos dirigits a responsables de qualitat, seguretat i medi ambient de les empresses.

El programa detallat, que s'acompanya a la present nota inclou formació relativa a l'adaptació dels sistemes de gestió a les normes ISO-9001:2015 i ISO-14001:2015, càlcul de la petjada de Carboni i Seguretat Industrial.

AMPHOS 21 coorganiza la conferencia MIgration-2017 en Barcelona

16th International Conference on the Chemistry and Migration Behaviour of Actinides and Fission Products in the Geosphere

September 10 - 15, 2017, Barcelona, Spain

The MIGRATION conferences provide an international forum for the timely exchange of scientific information on chemical processes controlling the migration behaviour of actinides and fission products in natural aquifer systems. Experimental investigations and predictive modelling of these processes are the main topics of the conferences.
The sessions in MIGRATION 2017 will cover the following areas:

DEPLAN es entrevistada por el diario EXPANSIÓN

DEPLAN, empresa que forma parte de ACECMA, es una empresa de servicios especializada en el área de la ingeniería y consultoría ambiental, formada por técnicos especialistas multidisciplinares y con más de 20 años de experiencia que ofrece servicios de gestión ambiental, seguridad industrial y alimentaria y prevención de riesgos laborales, tanto al sector público como al privado.

Jornada sobre la Llei Orgànica de Protecció de Dades LOPD 15/1999: Requeriments i Novetats

Objectius
Aquest curs aborda els continguts de la LOPD i els requeriments del Reglament en vigor que la desenvolupa (Reial Decret 1720/2007), així com les adequacions que han de portar a terme les empreses, en processos i organització, per tal d’adaptar la seva gestió a les obligacions en matèria de protecció de dades i evitar possibles sancions. S’aborden igualment els requisits previsibles de la Directiva Europea de Protecció de dades.

Destinataris
El curs està dirigit a:

Albea t’ajuda a competir pels 1.100 milions € oberts a tots els Estats Membre de la UE en les noves convocatòries CEF Transport

Les noves convocatòries del programa Connecting Europe Facility (CEF) for Transport 2015, publicades el 5 de Novembre i obertes fins al 16 de febrer de 2016, ofereixen més de 7.600 milions € per a finançar projectes en la Xarxa Transeuropea de Transport (TEN-T), 6.500 milions € elegibles només per als països susceptibles de rebre Fons de Cohesió.

L’estructura de les convocatòries és similar a l’any passat:

Programa de Cupons a la Innovació

El Programa de Cupons a la Innovació ha estat convocat per l'any 2015, i consta de tres categories:

  • cupons tecnològics,
  • cupons d’innovació i
  • cupons d’ecoinnovació.

Aquesta és la segona convocatòria, una vegada que, des d'Acció ja es va fer una prova pilot l'any passat, amb els cupons tecnològics.

Pages

Build by COMEI, S.L. inspired by Maksimer