C/ Viladomat, 174, 4ª planta. · 08015-Barcelona ·Telèfon: 934 964507 · Fax. 934 964 532 · acecma@acecma.es

You are here

Jornada "Compra Verda als sectors públic i privat: Experiències, Reptes i Beneficis

El proppassat dia 3 de juny, i amb la col·laboració del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, tingué lloc la "Jornada sobre Compra Verda als Sectors Públic i Privat: Experiències, Reptes i Beneficis" a la Sala d’actes de la Secretaria General del Departament de Territori i Sostenibilitat.

Les polítiques ambientals tenen l’objectiu de promoure el canvi cap a la sostenibilitat i fomentar l’aplicació d’un model de creixement més verd. Entre les diverses polítiques ambientals existents, la compra verda, amb la inclusió de criteris ambientals i, cada vegada més, socials, és una estratègia molt estesa dins del sector públic tant a Europa com a nivell internacional.

Degut a l’elevat volum de compres i a l’ampli ventall de productes que l’administració demanda, la compra verda pública té una influencia rellevant en el mercat. En els països de l’OCDE, les compres públiques representen, en mitjana, el 20% del PIB i, per tant, la implementació de polítiques de compra verda pública és un important catalitzador en el canvi cap a comportaments més sostenibles en els models actuals de producció i consum, generant, a la vegada, noves oportunitats de negoci a nivell nacional i internacional.

En aquesta situació, algunes empreses han decidit implementar polítiques de compra verda en les seves adquisicions, influenciant d’aquesta manera la seva cadena productiva i traduint-se en beneficis tant en l’àmbit econòmic com en l’ambiental i el social.

L’Associació Catalana d’Enginyeries i Consultories Medi Ambientals i el Departament de Territori i Sostenibilitat, van organitzar aquesta jornada amb la finalitat de divulgar els resultats, oportunitats i reptes de les iniciatives de compra verda, tant en l’àmbit públic com privat, per tal de fomentar i impulsar el seu desenvolupament.

La jornada va ser presentada pel Sr. Josep Enric Llebot, Secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya.

En un primer Bloc es van presentar les següents ponències sobre la Compra Verda Pública:

El segon Bloc es va configurar en forma TAULA RODONA SOBRE LA COMPRA VERDA PRIVADA: APLICACIÓ, BARRERES I BENEFICIS. (moderada per  Juan Castaño, ACECMA) discutint sobre la Compra Verda Privada, amb la participació de:

Esperem que aquesta sessió hagi estat del vostre interés i us convidem a donar-nos la vostra opinió a l'enquesta següent:

http://www.acecma.es/enquesta-Jornada_3-6-2014

Compartir

Build by COMEI, S.L. inspired by Maksimer