C/ Viladomat, 174, 4ª planta. · 08015-Barcelona ·Telèfon: 934 964507 · Fax. 934 964 532 · acecma@acecma.es

You are here

ASSOCIACIÓ CATALANA D’ENGINYERIES I CONSULTORIES MEDI AMBIENTALS (ACECMA)

ACECMA es una associació empresarial oberta a totes les empreses d’Enginyeria i Consultoria de Medi Ambient i Recursos Naturals implantades a Catalunya i disposa de personalitat jurídica pròpia per obrar en defensa dels interessos dels seus associats.

ACECMA representa al sector empresarial de l’enginyeria i consultoria mediambiental catalana, facilitant la comunicació del sector amb l’Administració pública, participant en els processos de consulta de les noves normatives mediambientals a Catalunya i millorant la capacitat d’accés dels seus associats als mercats nacionals i internacionals.

ACECMA, mitjançant les seves empreses associades, disposa de mitjans humans i materials altament qualificats i en permanent desenvolupament tecnològic al servei de les Indústries i de les Administracions Públiques i garanteix el compliment del Codi Deontològic, aprovat per l’Agrupació, en la prestació de tots els serveis desenvolupats pels seus associats.

OBJECTIUS:

 1. Agrupar les empreses d’enginyeria i de consultoria del medi ambient i dels recursos naturals, així com fomentar l’esperit i els llaços de solidaritat i col·laboració entre aquestes empreses.
 2. Representar i defensar els interessos generals i col·lectius de les empreses del sector a la societat, tant davant les institucions publiques com les privades
 3. Promoure i defensar la imatge i el prestigi del sector empresarial dels nostres associats
 4. Fomentar la innovació i el desenvolupament tecnològic, financer i normatiu del sector mediambiental.
 5. Contribuir a la millora de la qualitat ambiental i el desenvolupament sostenible a Catalunya
 6. Potenciar el desenvolupament de la competència professional i promoure la formació continua.
 7. Informar a l’opinió publica sobre l’activitat del sector i el seu paper a la societat, creant consciencia de la necessitat d’un desenvolupament sostenible i de la necessària protecció del nostre patrimoni natural
 8. Participar en xarxes nacionals i internacionals del sector mediambiental i promoure la relació amb altres organitzacions de caràcter empresarial
 9. Defensar la plena llibertat d’acció sempre que no s’oposi als Estatuts i al Codi Deontològic de l’associació.

ACECMA ÉS MEMBRE DE:

 • PIMEC
 • Vocal de la Taula per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya. Generalitat de Catalunya.
 • Consell consultiu de l’Estratègia per al desenvolupament sostenible de Catalunya: EDSCAT2026.
 • Comissió de Medi Ambient de la Cambra de Comerç de Barcelona
 • Comissió de Medi Ambient de PIMEC.
 • Consell de Medi Ambient i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Barcelona.
 • Promotor i Jurat Tècnic dels Premis Ciutat Sostenible.
 • FEAMA, Federación Española de Asociaciones de Medio Ambiente.


Compartir

Build by COMEI, S.L. inspired by Maksimer