C/ Viladomat, 174, 4ª planta. · 08015-Barcelona ·Telèfon: 934 964507 · Fax. 934 964 532 · acecma@acecma.es

You are here

Estudi de Minimització de Residus Especials

Us recordem que fins al 6 de juliol es poden presentar les revisions dels Estudis de Minimització de Residus Especials (EMRE) que es varen tramitar al 2001 i que s’han anat renovant cada 4 anys atenent al que estableix la normativa vigent, en particular la disposició addicional segona del Reial decret 952/1997, de 20 de juny.

Des de 1997, la normativa estatal especifica que tots els productors de residus perillosos han d’elaborar i trametre a la Comunitat autònoma corresponent un estudi de minimització de residus perillosos. El primer d’aquests estudis calia haver-lo presentat l’any 2001 i posteriorment cal presentar un nou estudi cada quatre anys. L’estudi ha d'incloure tots els residus perillosos dels quals l’establiment és productor en termes legals.

L'estudi de minimització l'han de presentar totes les empreses que generin residus perillosos, ja siguin indústries, empreses de serveis o petits productors. Únicament queden exempts d'aquesta obligació els residus perillosos originats en l'àmbit domèstic. L'estudi de minimització ha de ser presentat per escrit davant l'Agència de Residus de Catalunya en els terminis que la normativa estableix.

Més informació: http://www.deplan.es/CAT/noticies.php?action=fullnews&id=118

Compartir

Build by COMEI, S.L. inspired by Maksimer