C/ Viladomat, 174, 4ª planta. · 08015-Barcelona ·Telèfon: 934 964507 · Fax. 934 964 532 · acecma@acecma.es

You are here

Nou Reglament Europeu de Protecció de Dades

La UE ha editat i ja ha entrat en vigor el proppassat dia 25 de maig de 2016, el Reglament General de Protecció de Dades, d’aplicació per a tots els responsables i encarregats de tractament de dades dels estats membres, tant públics i privats.

Es tracta del Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i per la que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades).

Tot i que el termini adoptat per part de la Comunitat Europea per a l’aplicació complerta no és d’obligatorietat fins transcorreguts 2 anys (es a dir, el 25 de maig del 2018), no deixa de ser important començar a preparar-se per a l’adaptació a l’esmentat compliment.

Un dels aspectes essencials es que el Reglament es basa en la prevenció per part de les organitzacions que tracten dades. Un aspecte que es coneix com a “responsabilitat activa”.

El Reglament, amb una voluntat preventiva enlloc de correctiva, disposa una bateria de mesures que, entre d’altres son:

  • Protecció de dades des del disseny
  • Protecció de dades per defecte
  • Mesures de seguretat
  • Manteniment d’un registre de tractaments
  • Realització d’avaluacions d’impacte sobre la protecció de dades
  • Nomenament d’un delegat de protecció de dades
  • Notificació de violacions de la seguretat de les dades
  • Promoció de codis de conducta i esquemes de certificació.

Conceptes com Finestreta única, dret a l’oblit, consentiment explícit,..... i altres, ens hauran de començar a sonar familiars.

ASSERTIS es posa a disposició de tots els seus clients actuals i futurs, per tal de treballar conjuntament en la progressiva adaptació de les seves estructures de seguretat de dades als requeriments de la nova reglamentació europea.

Per a qualsevol dubte o per ampliar aquesta informació, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres.

Compartir

Build by COMEI, S.L. inspired by Maksimer