C/ Viladomat, 174, 4ª planta. · 08015-Barcelona ·Telèfon: 934 964507 · Fax. 934 964 532 · acecma@acecma.es

You are here

Convocatòria Assemblea general d’ACECMA

Convocatòria Assemblea general d’ACECMA

27 d’abril de 2017

Lloc : seu ACECMA / PIMEC
(C/ Viladomat, 174 – Barcelona)

  • 18:15 Primera convocatòria Assemblea ACECMA
  • 18:30 Segona Convocatòria Assemblea ACECMA

Ordre del dia:

  1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.
  2. Examen i aprovació, si s’escau, de la Memòria Anual d’Activitats del 2016.
  3. Examen i aprovació, si s’escau, del tancament de l’exercici 2016 i aprovació del pressupost pel 2017.
  4. Ratificació d’altes i baixes de socis.
  5. Aprovació noves quotes per l’any 2017
  6. Renovació de càrrecs i proposta de nous membres a la Junta Directiva
  7. Qüestions que plantegin els socis a la Junta Directiva, amb cinc dies d’antelació a l’Assemblea.
  8. Precs i preguntes.

A la finalització es servirà una copa de cava i un aperitiu entre els assistents.

Esperem que sigui de la vostra atenció, rebeu una cordial salutació.

Barcelona a 28 de març de 2017

Compartir

Build by COMEI, S.L. inspired by Maksimer